שנה טובה למרמורק! (ישראל מרגלית)

בכל שנה הקב״ה בורא חיים חדשים לברואיו ובראש השנה דן את ברואיו ולטובים מעניק שפע וברכה, וירא בורא עולם כי ברואיו המרמורקים מעם אצולה עברו בשנת תשע״ו סבל קשה מנשא, החליט האל הרחום והחנון להקדים תרופה לעם האצולה הנבחר, ויכנס בורא עולם את מועצת העם הלא היא העמותה החדשה בראשותו של מורי זורי שעובי ואת שליחיו הקדושים יקרים חכמי האצולה כל זאת ע״מ היענות לזעקת אוהדי האצולה ולעצור את סבלם.

ולא יסתפק בכך ויחזיר הקב״ה את המלאכים האצילים – את מלאך נעים הזמירות אייל גולן ואת המלאך בעל לב הזהב אילן סגל אשר בכוחות שמימיים הביאו לנו את המלאך הגואל חכם שינו זוארץ שכל ליבו טוב ויחברו כל הצדיקים יחדיו ויגרמו לכל העם המרמורקי שמחה וצהלה ובכל יום שישי הקדוש מתכנס העם ומרמורקי באיצטוני ולאחר תרועת אחיקם רבנו פוצחים בשירה ובריקוד כאות הודאה לבורא עולם על היותנו בחיים.

לא די בכך ואנו רואים את ילדי האצולה מתרבים על כר הדשא ומוכיחים לנו כי כן יש אפשרות לגדל ולחנך דור עתיד לעם המרמורקי.

ישראל מרגלית ובנו לביא (צילום: יוסי סוריק)

לסיום אני רוצה להודות בשם האוהדים לכל המוזכרים לעיל על תרומתם הענקית למען הקבוצה וב״ה שבורא עולם יחזיר לכם כגמולכם אפיים.

״תכלה שנה וקללותיה – תחל שנה וברכותיה״

בברכת אדום עולה - שנה טובה למרמורק

ישראל מרגלית